Image

Wykonawstwo w zakresie instalacji niskiego napięcia

  • Wymiana, montaż i uruchomienia rozdzielnic głównych i oddziałowych;
  • Wymiany transformatorów;
  • Modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych;
  • Serwis awaryjny rozdzielnic nN;
  • Naprawy pogwarancyjne rozdzielnic nN i układów automatyki;
  • Projekty instalacji elektrycznych nN;
  • Doradztwo energetyczne w zakresie modernizacji i inwestycji;
  • Gospodarka mocą bierną;