Wykonawstwo

Wykonawstwo w zakresie instalacji niskiego napięcia

  • Wymiana, montaż i uruchomienia rozdzielnic głównych i oddziałowych;

  • Wymiany transformatorów;

  • Modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych;

  • Serwis awaryjny rozdzielnic nN;

  • Naprawy pogwarancyjne rozdzielnic nN i układów automatyki;

  • Projekty instalacji elektrycznych nN;

  • Doradztwo energetyczne w zakresie modernizacji i inwestycji;

  • Gospodarka mocą bierną;

Refernecje: