Energetyka

Dla Energetyki Nasza Oferta opiera się o trzy główne grupy produktowe:

  • rozdzielnice nN – typu RS-S Stacyjne Słupowe do 1250A
  • rozdzielnice nN – typu RS-W Stacyjne Wnętrzowe do 2000A
  • rozdzielnice SN – typu 8DJH Dystrybucyjne w izolacji SF6 firmy Siemens
  • złącza kablowe oraz pomiarowe w obudowach termoutwardzalnych (II klasa)